Login Sistem ECC
 

Username:

Password:


Login ID dan password adalah sama seperti portal Campus Online 
 
 
 

Hakcipta Terpelihara � 2011-2024 Jabatan Pembangunan Kampus Kejuruteraan
Universiti Sains Malaysia, Seri Ampangan, 14300 Nibong Tebal, Malaysia.
Tel.:604 599 5999:samb;5603:Faks:604 594 1034